Historie

Lofotfisket, rorbua og Henningsvær har alle unike historier, men de ville ikke vært det samme uten hverandre. Henningsværs første registrerte beboere kom i 1567.

Omtrent 250 år senere begynte fiskemarkedet å vokse, og etter hvert bli kommersielt. I siste halvdel av 1800-tallet utviklet Henningsvær seg til å bli et av de viktigste fiskevær i Norge. Det beste lofotfiske noensinne var i 1947, da ble det fisket hele 147.000 tonn med skrei.

Dette året var det ca. 10.000 fiskere inne i det lille fiskeværet Henningsvær. Fiskerne bodde i rorbuer, en liten hytte som har sine røtter helt tilbake til 1100-tallet. De eldste rorbuene vi kjenner til hadde jordgulv og ildplass midt på gulvet. Før den tid måtte fiskerne søke ly under båtene sine.

Hvert år rundt februar trekker den gytemodne torsken, også kjent som skrei, inn i Vestfjorden på innsiden av Lofoten for å gyte.

Les mer

Tradisjonen med rorbuer som husvære for fiskere i Lofoten og Vesterålen, har sine røtter langt tilbake i tiden.

Les mer

På siste halvdel av 1800-tallet utviklet Henningsvær seg til å bli et av Norges viktigste fiskevær

Les mer

Fisker Kåre Eilertsen fikk en torsk på hele 51 kilo utenfor Henningsvær.

Les mer