"ramsalt" rorbumiljø
i hjertet av Lofoten!

Nordlyset i Lofoten

Lysfenomenet oppstår når energirike partikler blir slynget fra Solen mot Jorden, og kolliderer med atmosfæren vår.

Det hele foregår mellom  80 - 400 kilometer ute i atmosfæren til jordoverflaten, og det er i det elektroner og protoner kolliderer med atmosfæregassen, at lysshowet opptrer og fyller himmelen med det aller mest fantastiske mønsterene som i århunder har fascinert oss mennesker.