"ramsalt" rorbumiljø
i hjertet av Lofoten!

Lofotr Vikingmuseum

Et av høvdingsetene fra jernalderen i Nord-Norge.

Men det er bare på Borg at selve høvdinggården er funnet. De arkeologiske undersøkelsene i årene 1983-1986 avdekket uvanlig rike funn, bl.a. et hus som var hele 83 meter langt - det største som er kjent fra vikingenes verden. Høvdingsetet ble etablert ca 500 e. Kr., og forlatt rundt år 950. Den siste høvdingen på Borg var trolig Olaf Tvennumbruni, som etablerte seg på nytt på Island.

Flyttingen skyldes trolig indre stridigheter mellom høvdingene. Høvdingens hus er nå rekonstruert, og er del av «Lofotr – Vikingmuseet på Borg» – et stort anlegg som er et spennende møte med vikingenes verden.

vikingmuseet-Borg