51-kilos torsk tatt utenfor Henningsvær

Tegning i Lofotposten av Dagfinn Bakke - Kåre Eilertsen med en 51-kilos torsk.

Fisker Kåre Eilertsen var i familie med dagens eiere av Henningsvær rorbuer.

Hovedhuset hvor restauranten og noen av boenhetene holder til var tidligere hovedbase for fiskeren Kåre Eilertsen. Det var basen for både båt og bruk/fiskeutstyr. Kåre var fisker i hele sitt liv, helt siden tidlig ungdom.

Båten som Kåre fikk stortorsken med var snurrevadbåten “Anker”.

Utdrag fra Lofotposten tirsdag 15. mars 1977.

51-kilos torsk tatt for Henningsvær :

Det er mange gledelige meldinger fra Lofothavet i disse dager. Fisket har jevnet seg ut slik at man får fisk overalt og man ligger 6000 tonn over fjorårets. Midt oppe i alt dette har Lofotposten satt ny rekord i sin ukentlige konkurranse hvem som drar den største fisken opp av havet. Og nå er det innløpt melding fra Henningsvær at en snurrevadbåt har fått en kjempe-fisk på 51 kg! Det var Kåre Eilertsen som halte den over bord, og den var ikke «små-låten», sies det.

Utdrag fra Lofotposten onsdag 16. mars 1977.

En oldemor på 20 :

Det er meget sjelden det tas torsk på over 50 kilo. Jeg har i hvert fall aldri hørt om det. Eksemplaret som ble levert i Henningsvær må nok ha vært en gammel “bestemor eller oldemor” på ca. 20 år, uttaller havforsker Odd Smedstad ved havforskningsinstituttet i Bergen til Lofotposten. I følge vitenskapen kan kysttorsken bli opptil 43 kilo, men vi har jo hørt om eksemplarer på både 46 og 47 kilo, sier Smedstad.

Kilder

Artikkelen var skrevet i Lofotposten tirsdag 15. mars 1977.